Thirza Van der Neut

Thirza Van der Neut

De doop – een essay

Het hoe en wat als het gaat om dopen, is altijd al een discussie geweest: in de tijd van de Bijbel (lees maar in 1 Kor 1:10-17) en in onze tijd – we willen allemaal de waarheid volgen. De discussie…

Rise, rise again! – Kies om anders te zijn

Volgens de Bijbel is er een verschil tussen ‘rechtvaardigen’ en ‘onrechtvaardigen’. Spreuken 24:16 zegt dat mensen die God niet volgen struikelen en niet meer op staan. Mensen die naar Gods wil leven zijn anders: ze struikelen misschien wel, maar ze…

Gemaakt en bedoeld om te ZIJN

Een groot gedeelte van mijn leven ben ik ‘workaholic’ geweest: ik haalde mijn eigenwaarde uit mijn (huis)werk, het behalen van goede resultaten, het neerzetten van projecten en de mening van anderen over wat ik deed. Het nadenken over het thema ‘rust’…

Bekleed met Zijn Glorie

In de Bijbel lezen we verschillende teksten over hoe God de mens bekleed. Hij doet dat bij Adam en Eva, met de mantel der gerechtigheid in Jesaja en de discipelen worden in de bovenkamer bekleed met Gods ‘Naam’. Bovendien roept…

Jezelf kruisigen of bevrijding?

In sommige kerken heerst er een bepaalde verwarring rond de thema’s ‘bevrijding van demonen’, het ‘binden van geesten’ en het ‘kruisigen van je eigen ik’. In dit artikel leg ik over alle drie de thema’s kort iets uit, waarna ik…

Porno heeft grote impact op jongeren

Pornografie heeft invloed op onze maatschappij en onze jongeren. Veel jongeren worstelen in het geheim met hun verslaving en komen er zelf niet uit. En dat is een probleem: de impact van porno is groot. Godsbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en zelfbeeld…