Categorie Geloof

Stroom van Levend Water

Nooit begreep ik minder dan nu. Tegelijk wist ik nooit meer dan op dit moment. Ik heb het over mijn geloofsleven, mijn visie op wereld, mens en kerk.  Verdwaald tussen de meningen van mensen zoek ik al jaren naar vastigheid, een…

Ik leerde het woordje ‘ook’

“Dus heel kort samengevat heb jij afgelopen semester het woordje ‘ook’ geleerd?” Dat was een reflectievraag die een docent stelde tijdens het portfoliogesprek, afsluitend op de minor ‘Krachtig coachen’. Ja, ik heb het woordje ‘ook’ leren begrijpen. Ik heb geleerd…

Zoeken naar vervulling

Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar na twee weken ben ik een spelletje wat ik speel op mijn mobieltje wel weer zat… Waar het eerst zo leuk en veelbelovend leek te zijn gaat het me vervelen: het…