Categorie Pornografie

Jezelf kruisigen of bevrijding?

In sommige kerken heerst er een bepaalde verwarring rond de thema’s ‘bevrijding van demonen’, het ‘binden van geesten’ en het ‘kruisigen van je eigen ik’. In dit artikel leg ik over alle drie de thema’s kort iets uit, waarna ik…

Te klein denken van de Verlosser

Je hebt het weer gedaan. Je hebt toegegeven aan de verlangens naar pornografie of zelfbevrediging. Allerlei gedachten dwalen door je hoofd: ‘dat kan gebeuren toch?’, ‘vind God dit echt zo erg?’, ‘ach, die ene keer…’ Logisch dat je de zonde…