De doop – een essay

Het hoe en wat als het gaat om dopen, is altijd al een discussie geweest: in de tijd van de Bijbel (lees maar in 1 Kor 1:10-17) en in onze tijd – we willen allemaal de waarheid volgen. De discussie over dopen gaat dan ook vooral over de vraag welke doop je nou echt ‘de doop’ mag noemen: wat zegt de Bijbel over dopen?

Iedereen is het er mee eens dat je laten dopen een daad van gehoorzaamheid is: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ (Matt 28:19). Ook is iedereen ermee eens dat er gedoopt wordt op geloof (van de persoon zelf of van de ouders). Maar wat zijn verder de argumenten?

In het onderstaande documentje zul je zien dat ik ontzettend veel vragen stel. Mijn bedoeling daarmee is dat ik wil laten zien dat sommige conclusies minder makkelijk te trekken zijn. Een tweede reden is dat ik geen verdiepende studies gedaan heb over die Schriftgedeelten, waardoor ik soms geen concrete conclusie durft te trekken. Ik hoop dat ik je mee kan nemen in mijn zoektocht in dit onderwerp. Ook hoop ik dat je aan het einde van het essay je eigen conclusies kan en wil trekken!

Met vriendelijke groet,

Thirza van der Neut