De preek die ik mezelf telkens weer geef

Herken je die excuses, dat je ‘voor deze ene keer’ geen zin hebt? Dat je nu even moe bent of dat je denkt dat het toch geen zin heeft? Ik wel. Meer dan eens maak ik keuzes vanuit mijn gevoelens of lichamelijke behoeften. Ik ga je nu al zeggen dat het niet de bedoeling is om die helemaal weg te stoppen en te negeren. En toch roept Jezus ons in de Bijbel op om dit gedeelte van onszelf te kruisigen en achter Hem aan te gaan. Hij dringt aan om met onze geest te heersen over onze ziel en lichaam. Dat betekent dat we stoppen met het leven vanuit onze eigen inzichten en dat we ons gaan richten op de dingen van God. 

Dat is niet altijd makkelijk. En ik denk dat dat ook voor Jezus gold. Als Hij moeilijke keuzes moest maken, ging hij naar zijn Vader. Als Hij zich moe voelde, vertrok Hij naar een eenzame plek om daar Gods aangezicht te zoeken. En in de hof van Getsemane vroeg Hij aan God of de Vader deze drinkbeker van Hem wilde wegnemen. Jezus had het soms moeilijk, maar Hij koos om met die worstelingen naar de Vader te gaan. 

Drie verleidingen

Ik geloof dat er in elke worsteling drie verleidingen zitten. Die haal ik uit het Bijbelgedeelte van Jezus in de woestijn, Lukas 4:1-13. In de eerste verleiding die beschreven is, vraagt Satan Jezus om van een steen brood te maken. Jezus heeft alle macht gekregen, met als doel om de mensheid tot het hart van de Vader te brengen. Niet voor zijn eigen eer, of om het leven voor hemzelf makkelijker te maken. Satan vraagt Jezus om dat te doen: om wat Hem gegeven is tot eer van God te gebruiken tot eer van Zichzelf. 

Bij de tweede verleiding neemt Satan Jezus mee naar een hoge berg. De duivel vraagt Jezus om voor hem te knielen. Als beloning zal Jezus mogen regeren over heel de aarde. Alleen houdt hij daarbij even achterwege dat de Messias alle heerschappij over alle Koninkrijken al zal krijgen, als Hij zijn leven aflegt voor de mensen. Die heerschappij zal duren tot in eeuwigheid, terwijl het aanbod van Satan maar tijdelijk zou zijn. Satan biedt Jezus hier een ‘shortcut’ (afsnijdt-route) tot een slap aftreksel van de regie die Hem beloofd was. Satan vraagt Jezus om zelf de controle in handen te nemen en het leiden te omzeilen. 

In de derde verleiding vraagt de duivel Jezus om te springen van de rand van de tempel, in de duizelingwekkende diepte van het ravijn ernaast. “Als U de Zoon van God bent, werpt u Zich dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat Hij zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.” De vraag is zo lang, omdat de duivel tussen de woorden door aan Jezus vraagt of de Schrift wel echt zo betrouwbaar is als het claimt te zijn. Satan zet de Bijbeltekst hier zo neer dat het lijkt alsof niet springen zou betekenen dat Jezus te weinig vertrouwen heeft in God. En als Jezus Zijn Vader niet vertrouwd, kan Hij niet langer de Messias zijn. 

In het kort

Samenvattend zijn er drie tactieken die ik in mijn achterhoofd houdt om het werk van de duivel te ontmaskeren:

  1. Satan probeert je te verleiden om wat God aan jou heeft gegeven tot eer van Hem, te gebruiken voor jezelf.
  2. De duivel vraagt je om zelf de controle te nemen, zodat je een korte route neemt van Gods weg en maar een slap aftreksel krijgt van Gods belofte.
  3. Satan probeert je te laten twijfelen aan de authenticiteit van Gods Woord. Hij probeert ervoor te zorgen dat je niet meer naar de Heilige Geest luistert en dat je stopt met het zoeken naar de wil van de Vader. 

Praktisch

En als ik Satan ontmasker, pak ik Gods Woord en vraag ik de Heilige Geest om de waarheid te spreken over dat gebied in mijn leven. En waar ik eerst vanuit mijn eigen ziel en vlees bidt: ‘Heer, neem deze drinkbeker van mij weg!’, probeer ik mijn gevoelens, gedachten en verlangens te onderwerpen aan God. Met mijn geest zoek ik de Heilige Geest, Die de wil van de Vader kent. Alleen zo kom ik tot het gebed: ‘Maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.’ 

En dan ga ik. 

Dan breek ik door de angst heen. 

Door het verlangen om zelf te profiteren van wat God in mijn leven doet.

Door het eindeloze geschreeuw van mijn hoofd om de controle zelf weer in handen te nemen.

En door de twijfel in mij, die constant probeert mijn geloof omver te gooien en die me leert te vertrouwen op mezelf.

Dan heb ik geen excuses meer. 

En wandel ik vanuit Zijn wil.