Één partner?! – dus ook geen one-nigt stands?!

Herken je dat? Dat als je vertelt over jouw keuzes om te wachten met seks voor het huwelijk mensen je echt aankijken alsof je van een andere planeet komt? Of dat de mond van je luisteraar spontaan openvalt als je verteld dat je van plan bent om altijd trouw te zijn aan de persoon met wie je trouwt? Ik kom dat in ieder geval wel regelmatig tegen… In deze blog leg ik je uit wat er in zo’n gesprek met een niet-gelovige en anders-denkende gebeurt.

Visie op het leven

De boodschap die jij brengt komt vanuit de christelijke visie op wereld, mens en natuur. De ander denkt waarschijnlijk vanuit een niet-christelijke visie op die dingen. Jij gelooft dat wij mensen op aarde zijn om God eer en glorie te geven, en daarom wil je leven op de manier die Hij beschreven heeft in Zijn Woord. Niet-christenen gaan ervanuit dat de enige missie die mensen hebben, te maken heeft met het leuk maken van je eigen leven en voortplanting.

God schiep de mens om te leven in een verbond, om samen te zijn met elkaar (Gen. 2:24) en met God. Daarvoor moeten we kiezen voor de behoefte van God en de ander, en onze eigen wil afleggen (1 Kor. 7:1-4). Maar de menselijke natuur gaat daar recht tegenin: we willen alleen dat onze eigen behoefte vervuld wordt. Alles draait om jou zelf. Daarom zijn de vluchtige one-night stands zo ‘in’. Mensen willen niet meer investeren in intimiteit, trouw en het realiseren van elkaars levensdoelen. Seks wordt losgekoppeld van relaties. En relaties zijn ook niet per sé meer nodig om kinderen te krijgen, als je dat zou willen.

“Mensen hechten geen waarde meer aan trouw of aan de diepte van liefde zoals God het bedoelde. Ze willen vluchtige liefde, zo snel mogelijk beschikbaar en zonder verplichtingen.”

Cultuur

De cultuur is de afgelopen jaar verschoven van een ‘christelijke’ naar een seculiere cultuur. De christelijke normen en waarden worden langzaam minder belangrijk gevonden, en mensen gaan leven vanuit eigen normen en waarden. Dat zie je ook op dit vlak. Mensen hechten geen waarde meer aan trouw of aan de diepte van liefde zoals God het bedoelde. Ze willen vluchtige liefde, zo snel mogelijk beschikbaar en zonder verplichtingen.

Conclusie

Het is tegennatuurlijk om te kiezen voor de Ander en een ander en om je eigen behoefte achter hen te stellen. Cultureel gezien is het ook een bijzondere keuze. Daarom snappen niet-christenen vaak niet waarom christenen kiezen voor trouw in een levenslang verbond.

Kort gezegd: het huwelijk is niet de makkelijkste weg, maar wel de weg die het meeste vervulling geeft. En de weg die God ons vraagt te gaan.


Dit artikel is een reactie op het artikel van NPO3 ‘Een lange monogame relatie, daar is een mens niet voor gemaakt‘.