Geloof: Kijken vanuit het perspectief van Jezus – Deel 2: identiteit

In het verhaal van het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw wordt er veel gesproken over geloof. De vloeiende vrouw wordt genezen omdat haar geloof haar heeft behouden (Mark 5:34). En ook in de geschiedenis van het dochtertje van Jaïrus komt het geloof weer terug (Mark. 5:36). In dit artikel een situatie van een gebroken identiteit waarin we Jezus’ perspectief mogen volgen en geloof mogen hebben.

Lees verder op de site van Revive Nederland.