Hoe ga je om met verleiding? Les 3: stel je afhankelijk op van God

Aan de hand van de verzoekingen van Jezus in de woestijn kunnen we verschillende verleidingstactieken van de duivel ontdekken. Door hier kennis van te hebben, kunnen we ons er beter tegen wapenen. In dit artikel bespreken we de derde verzoeking en hoe belangrijk het is om de Bijbel te zien als geschiedenis en waarheid.

Satan had nog een laatste idee (lees Lukas 4:1-13). Hij neemt Jezus mee naar de tempel. Aan de zuidkant van de tempel was een zuilengang die uitzag op een diep ravijn. Dat ravijn was zo ontzettend diep dat je duizelig kon worden als je ernaast stond. Satan begint: “Als U de Zoon van God bent, werpt u Zich dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat Hij zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.”

Lees verder op de site van Revive Nederland.