Jezelf kruisigen of bevrijding?

In sommige kerken heerst er een bepaalde verwarring rond de thema’s ‘bevrijding van demonen’, het ‘binden van geesten’ en het ‘kruisigen van je eigen ik’. In dit artikel leg ik over alle drie de thema’s kort iets uit, waarna ik een conclusie trek aan de hand van de vraag wat dit voor jou betekent.

Uitwerpen van demonen

In het Nieuwe Testament lezen we een aantal keer over geesten die uitgeworpen worden. Het gaat hier eigenlijk om twee zaken:
– bezetenheid (mensen hebben geen macht meer over hun ziel en lichaam, maar een demon) en
– gebondenheid door een specifieke macht (mensen die er niet in slagen om zonden af te leggen, terwijl ze daar wel erg hun best voor doen).
Mensen die bezeten zijn, kunnen Jezus over het algemeen niet aannemen als Redder en Verlosser.

Het goede nieuws is dat Jezus ons de macht heeft gegeven om deze demonen uit te drijven in Zijn Naam (Marc.16:17). Handelingen 16:18 geeft daar een voorbeeld van. Als Paulus wordt achtervolgd door een jonge vrouw die bezeten is en de toekomst kan voorspellen, spreekt paulus de geest aan, en beveelt hem in de Naam van Jezus Christus het meisje te verlaten.

“Jezus verbrak de macht over de levens van de mensen door gewoonweg genezing uit te spreken.”

Binden van machten

Naast het uitdrijven van demonen, heeft Jezus ons ook de autoriteit gegeven om de macht van deze wezens te doorbreken. Soms kunnen geesten een specifiek onderdeel van ons leven beheersen. In de bedieningstijd van Jezus komen we bijvoorbeeld een geest tegen die doof en stom maakt (Marc.9:25) en een geest van zwakte (Luk. 13:10-16). Daarnaast zijn er nog talloze andere machten die hun best doen om invloed uit te oefenen op mensen. Jezus verbrak de macht over de levens van de mensen uit bovenstaande verhalen, door gewoonweg genezing uit te spreken.

Kruisigen van het vlees

Gelukkig is de meeste ‘weerstand’ die we tegen kunnen komen in het bestrijden van een zondige levensstijl, gewoon ons eigen vlees. Door de zondeval zijn we gericht geraakt op onszelf: onze eigen verlangens, dromen, doelen en vervulling van emoties. God zag dat, inclusief het onvermogen van het joodse volk om zich blijvend op Hem te richten. Het volk leefde in zonde: ze keerden zich continu af van God, naar zichzelf toe.

Daarom moest Jezus komen om ons te redden. Hij kreeg de opdracht om ons te redden van de straf op de zonde, namelijk ons afkeren van God. Maar om dit te doen, werd Hij mens en moest Hij zich te allen tijde richten op Gods wil – in plaats van zijn eigen verlangens. Dit zie je goed terug in de beschrijving van wat er in de hof van Ghetsemane gebeurde, voor Jezus’ gevangenneming. Jezus bidt: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.” (Mat.26:39) Jezus verloochend hier zichzelf, Hij onderwerpt zich aan God en doet afstand van Zijn eigen neiging en wil.

“Jezus weet hoe het vlees kan trekken, hoe je verlangens je de neiging kunnen geven om tegen Gods wil in te gaan.”

En precies dat is wat Jezus van ons vraagt als Hij zegt: “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.” (Lukas 9:23, 24)

Jezus weet hoe het vlees kan trekken, hoe je verlangens je de neiging kunnen geven om tegen Gods wil in te gaan. Maar Hij weet ook dat iedereen die hieraan toegeeft, zich afkeert van God. Daarom vraagt Hij aan Zijn volgelingen om Hem na te doen, zichzelf verloochenen, hun kruis op te nemen en Zijn wegen te volgen.

Wat betekent dat ‘je kruis opnemen’ dan letterlijk, vraag je je misschien af? Door de zondeval heb je een ‘zondige natuur’, dat wordt ook wel ‘je vlees’ genoemd. Op het moment dat je een zondig verlangen op voelt komen, maakt de Heilige Geest je ook bewust van een goede keuze, naar Zijn wil. Je kunt dan kiezen: ga ik in op mijn slechte verlangen (vlees) of op Gods verlangen (Geest)? Als je ervoor kiest om de wil van de Heilige Geest te doen, wandel je in Hem en niet in het vlees. Omdat je kiest voor Hem, kruisig je je vlees. Je kruis opnemen is dus eigenlijk elke keer weer ‘nee’ zeggen tegen alles wat niet naar Gods wil is. Daarom zegt Jezus ook dat we dagelijks ons kruis op ons moeten nemen.

Wat betekent dit allemaal voor mij?

The point is dus, dat de betekenis van al het bovenstaande verschilt per situatie. Bij de meeste mensen is het loskomen van een pornoverslaving het aanleren van de discipline om zichzelf telkens opnieuw te kruisigen. In sommige gevallen is er wél extra aandacht nodig voor het binden van machten. Dit vindt meestal plaats binnen een pastoraal traject. Als jij of je buddy twijfelen of hier bij jou sprake van is, hoef je je niet schuldig te voelen of te schamen: veel christenen hebben hier last van (gehad), allemaal op hun eigen terreinen. Bij de meeste mensen verliezen machten ‘vanzelf’ een keer het recht om invloed uit te oefenen op een specifiek levensterrein. Dat heeft ermee te maken dat mensen groeien in hun geestelijk leven. Bij anderen is er wat meer aandacht voor nodig, door middel van een pastoraal traject. In zo’n traject ga je op zoek naar de reden waarom zo’n macht invloed heeft kunnen krijgen in jouw leven. Dat deurtje kan dan gesloten worden, en de autoriteit van die geest kan dan gebroken worden. Zo wordt de geest verplicht om een ander lastig te vallen.

Zo’n pastoraal traject kun je meestal in je eigen gemeente opstarten. Als je dat liever niet wilt, kun je ook naar een conferentie gaan van de organisaties ‘Vrij Zijn’ of ‘Bidden & Vasten‘. Zij hebben veel ervaring met trajecten als deze, en kunnen je hier op een goede manier in begeleiden. Check hun site voor meer info!