Voorstellen

Ik ben Thirza van der Neut, hbo-theologe en nog net geboren in de vorige eeuw. Ik heb een passie voor God en mensen, jongeren daarbij in het specifiek. Thema’s die mij nauw aan het hart liggen zijn het omgaan met depressie, het loskomen van pornoverslaving en het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld. Ook help ik anderen graag om hun geloofsleven vorm te geven, vanuit discipelschap: het delen van je geloof en leven. Ik heb ervaren en gezien hoeveel impact dit kan hebben op een leven, en hoe opbouwend dit kan zijn voor je geloof.

Ik geloof ...

  • Dat kwetsbaarheid en integriteit twee belangrijke waarden zijn in het christelijk jongerenwerk. Zonder die eigenschappen kan je verhaal wel waar zijn, maar niet echt.
  • Dat God me niet zonder reden heeft gemaakt zoals ik ben. Daarom spreek en schrijf ik graag over thema’s die mijn hart raken.
  • Dat God jou en mij wil gebruiken om verschil te maken, al is het maar voor die ene.
  • En dat God jouw ervaringen en verleden wil gebruiken voor iets moois: Hij heeft een prachtig plan voor je leven, tot eer en glorie van Zijn Naam!

Thema's

Ik schrijf en spreek over verschillende onderwerpen:

Geloofsopbouw

Al van jongs af aan deelde ik Bijbelverhalen met wie maar wilde horen; dat verlangen is nog lang niet uitgedoofd. Daarin probeer ik eerst te luisteren: ‘wie zijn de mensen die ik voor me heb en wat speelt er in hun situatie?’ Maar ik luister ook naar God: ‘wat wilt U deze keer zeggen?’ In het onderwijs wat ik geef, verbind ik de stof en de luisteraars op een unieke manier: eerlijk en kwetsbaar.

Pornografie & Seksualiteit

Door eigen ervaringen met een pornoverslaving, ben ik me al jong gaan verdiepen in dit thema. Ik ben gespecialiseerd in de achtergrond van worstelingen met porno en de impact die dit op het geloof van jongeren kan hebben. Het goede nieuws: leven in vrijheid is mogelijk! Daarvoor moeten we onder andere kijken naar Gods visie op seksualiteit. In de Bijbel vinden we daarover een aantal sleutels, die ik graag met je deel.

Jongeren

Jongeren zijn de voorhoede van de samenleving: zij pikken nieuwe trends als eerste op en proberen ze uit. Als we naar hen kijken, weten we wat de samenleving over vijf jaar nodig heeft. Dat maakt ze kwetsbaar en het maakt jongeren ontzettend relevant om ze ‘eerst’ te plaatsen. Ik kies ervoor om jongeren te zien als individu, hen te bemoedigen en te begeleiden door middel van discipelschap.

Depressie

Een ander thema wat in mijn eigen leven heeft gespeeld, is depressie. Door de dalen heen heb ik geleerd hoe ons in de Bijbel opgedragen wordt om te waken over je hart (gedachtewereld). Ik geloof dat er vrijheid van depressie mogelijk is, al is dat vaak niet zonder slag of stoot. En dat heeft te maken met het niet aanpassen aan de gebruikelijke wereldse gedachten, en je denken te vernieuwen met de hulp van de Heilige Geest.