Porno heeft grote impact op jongeren

Pornografie heeft invloed op onze maatschappij en onze jongeren. Veel jongeren worstelen in het geheim met hun verslaving en komen er zelf niet uit. En dat is een probleem: de impact van porno is groot. Godsbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en zelfbeeld veranderen. Het maakt vriendschappen en liefdesrelaties kapot. Het kijken verandert letterlijk je manier van denken. En niet te vergeten: het beïnvloed je visie op seksualiteit.

Hoeveel jongeren?!

In maart 2020 bleek uit onderzoek onder christelijke hogescholen en studentenverenigingen dat 90% van de mannelijke en 47% van de vrouwelijke christelijke studenten op dat moment keek of eerder heeft gekeken naar pornografie*. Sinds dat moment zijn de cijfers waarschijnlijk alleen nog maar gestegen. 

Het RIVM* gaf in 2021 aan dat ontzettend veel jongeren zich eenzaam voelden. Andere onderzoeken* laten zien dat steeds meer jongeren grijpen naar verschillende verdovende middelen, om de pijn van eenzaamheid te verdoven. Tegelijkertijd groeide het aantal dagelijkse bezoekers van bekende porno-sites als pornhub flink.

Hoe pak je zoiets aan?

Naast het investeren in je relatie met God en het bidden om Zijn kracht, kun je ook zelf wat doen aan het probleem: Je worsteling delen met anderen en (christelijk) onderwijs volgen over dit thema. Op deze manier bouw je aan je karakter en creëer je ruimte voor jezelf om daadwerkelijk andere keuzes te gaan maken. 

Om jongeren hiermee te helpen heb ik in opdracht van Heartbeat Nederland en in samenwerking met Purity4Life samen de (gratis) cursus Pure Heart geschreven. Twee presentatoren nemen de deelnemers mee in geloofsonderwijs en theorie uit de psychologie door middel van video’s en opdrachten. “We geloven namelijk dat God ons gemaakt heeft om op een gezonde manier van het leven en van je lichaam te genieten. We schoppen vaak tegen de grenzen aan die God ons gegeven heeft, maar we geloven dat Hij ons die grenzen uit liefde en als zelfbescherming geeft. Niet voor niets zegt de Bijbel: “Blessed are the pure in heart!” (Mat. 5:8)

De ervaring van mij, verwoord door Sarina Van Dijk, Ingesproken door Chris en beeldend vormgegeven door Jamiro Leerling.

Bronnen:

  1. Hans Dijkhuizen en Janneke Janssen, Scriptie: ‘De schuld en schaamte voorbij?!’, Christelijke Hogeschool Ede – Academie Theologie
  2. Corona gedrags unit (2021) welbevinden en leefstijl
  3. Geels, Herbold, Van den Heuvel, Janse, De Jongh & Van Schoorl (2021) Lieve Mark: Onderzoek naar welzijn, behoeftes en meningen van studenten tijdens de coronapandemie
  4. Palmaccio, K. (2021). We kiijken meer porno sinds het begin van de coronacrisis en dat is niet zonder risico. Het Parool