Seks zoals het bedoeld is

In de cursus Pure Heart hebben we een hele stap gewijd aan de bedoeling van God met seksualiteit. Over dit thema valt zoveel te zeggen dat er nog steeds boeken vol over geschreven worden. In dit artikel kort iets over de bedoeling van seks, zoals God het bedoelde.

Foto: Fotografie By Bas

“Sex, as prescribed in the Bible, is a way of saying, I see all of your imperfections and I am still completely, exclusively, and permanently committed to you. You are naked to me in all ways, and I still accept you forever.”

Tim Keller

Gods trouw aan imperfecte mensen

Tim Keller zei over seks: “Sex, as prescribed in the Bible, is a way of saying, I see all of your imperfections and I am still completely, exclusively, and permanently committed to you. You are naked to me in all ways, and I still accept you forever.”

Deze quote brengt me terug naar vele jaren voor Christus. Abram was onderweg vanuit Ur der Chaldeeën om in een onbekend gebied te gaan wonen. Toen Abram 99 jaar was, sloot God een verbond met hem (Gen.17). Zijn naam veranderde in Abraham en God beloofde (opnieuw) dat hij vele nakomelingen zou krijgen. Opvallend is dat het verbond van één kant gesloten werd: het visioen waar Genesis 15 over vertelt gaat over een gebruikelijke verbondssluiting in die tijd. Maar waar normaalgesproken twee partijen tussen de dieren-helften doorlopen, ziet Abram hoe alleen een fakkel (Gods aanwezigheid) door de dierenhelden doorgaat. God sluit hier een verbond met zichzelf, omdat Hij weet dat alleen Hij zich aan het verbond kan houden.

“Het werd pijnlijk duidelijk hoe imperfect de mensen waren. En toch blijft God trouw aan Zijn volk, volledig, exclusief en permanent.”

In de tijd die volgt lezen we over een volk Israël wat constant de leefregels die God gaf, doorbrak. Het werd pijnlijk duidelijk hoe imperfect de mensen waren. En toch blijft God trouw aan Zijn volk, volledig, exclusief en permanent. God kent zijn volk door en door, niets is voor Hem verborgen, en toch accepteert Hij hen.

Later mogen ook heidenen toetreden in het verbond met Israël. Maar nog steeds heeft Israël een speciale, andere positie. God blijft trouw aan Zijn uitgekozen volk, wat ze ook doen, denken of zeggen.

Het verbond als afschaduwing van Gods trouw

Het huwelijk werd door God ingesteld als een soort afschaduwing van het verbond wat Hij sloot met Abraham. Deze keer werd het verbond wel weer gesloten door twee partijen en door middel een andere ceremonie. Ook binnen het huwelijk gaat het om imperfecte mensen die toch voor altijd, volledig en alleen voor één persoon kiezen. Twee mensen met mooi en minder mooie kanten kiezen voor elkaar, de mooie kanten waarderen ze en de minder mooie kanten accepteren ze (als het goed is).

Seks als kers op de taart

In het huwelijk gaat het om een verbondenheid en eenheid tussen twee mensen. God gaf seks als het ultieme symbool van deze eenheid. De mensen hebben letterlijk niets meer voor elkaar te verbergen. Ze zien al het mooie en misschien minder mooie aan elkaar. En toch… kiezen ze volledig en voor altijd voor deze persoon, in het hier en in de toekomst. Ze accepteren de imperfecties en waarderen de perfecties. Dát is hoe seks bedoeld is.