The joy of the Lord is my strength!

De vreugde van de Heer, we hebben er allemaal meerdere preken over gehoord. Ik heb altijd braaf geluisterd en gedaan wat gezegd werd, maar frustrerend genoeg ervoer ik het nooit. Tot nu. De lessen uit dat proces deel ik graag met je!

De eerste les was voor mij een realisatie: Tot Wie bid ik eigenlijk? Als tweede leerde ik dat ik de vreugde niet binnen mij moest zoeken, in mijn gevoel. En als laatste dat ‘vreugde in het lijden’ niet vanuit het lijden komt. 

Waar je vreugde vindt

Vreugde vind je niet in het lijden, in de pijn, het verlies, de stress, de verdrukking zelf. Vreugde vind je in wie Hij daarin is. Ga niet zoeken in je situatie en je gevoel, maar weet dat God groter, breder, dieper en wijzer is. Realiseer je dat Hij erboven staat en dat Zijn wegen beter zijn.

Onze God kent vele namen en titels, en dat is niet voor niets! Op verschillende plekken in de Bijbel waar we gebeden kunnen lezen, wordt God verschillend genoemd. 

 

  • Melchizedek noemde Hem ‘de Allerhoogste God’ (El Elyon, Gen.14:18) omdat Hij het is die letterlijk alles bezit, geen god is groter dan Hij.  

  • Hanna noemt Hem ‘Heere van de Legermachten’ (Yahweh Zebaoth, 1 Sam.1:11), omdat Hij de Soevereine God is die haar baarmoeder sloot en dus ook weer kan openen. 

  • David noemde Hem onder andere ‘De God van mijn verlossing’ (Elohay Yishi, Ps.18:47) omdat Hij het is die ons redt uit uitzichtloze situaties. En ‘de Heere is mijn Herder’ (JHWH Rohi, Ps.23:1) omdat Hij het is die ons beschermt en leidt door situaties waarin wij het overzicht niet hebben. 

  • De zonen van Korach noemden Hem ‘de God van mijn Kracht’ (Elohay Mauzi, Ps.43:2) omdat ze alles behalve kracht ervaren en weten dat Hij daar verandering in kan brengen. 

  • Jesaja noemde Hem ‘Heilige God’ (El HaKadosh, Jes.5:16) omdat hij een God ontmoette die ver boven hem uit stond. En later noemt hij Hem ‘Immanu El’, God met ons (Jes.7:14) omdat God betrokken is en dichtbij wilde komen. 

  • Jezus noemt Hem ‘Onze Vader’ (Pater Hemon, Matt. 6:5-13) omdat Hij relatie met ons zoekt en betrokken wil zijn bij ons dagelijkse leven.  

Hij is God voor jou

Vertrouw erop dat Hij als Gids jou zal leiden en als ‘Paracletos’ (= Meewandelaar, met stukje onderwijzing en meeleven) zal leren wat je nodig hebt op de plekken waar je komt (Joh.14:16).

Vreugde vind je in het feit dat je niet alleen bent, omdat Hij nabij is (Immanu El).

Dat in jouw onrust, Hij vrede geeft (JHWH Shalom, Recht.6:24). 

Dat in jouw uitzichtloosheid, Hij je apart zet en roept in Zijn Koninkrijk (JHWH M’Kadesh, de Heere Die heilig maakt, Ez. 37:28). 

Dat wanneer jouw leven constant verandert, Hij steeds dezelfde blijft (JHWH). 

En dat wanneer er ziekte is, Hij de Geneesheer is (Jehovah Rapha, Ex.15:26). 

Roep Hem aan

Spreek God aan met de eigenschappen die je nodig hebt, wetend dat Hij je ziet (El Roi, Ex.16:13). Niet omdat Hij dat nodig heeft, maar omdat wij als mensen verlangen naar hoop. Wij moeten leren om naar boven te kijken, Zijn hand te zien en Zijn hulp te verwachten. Wij moeten telkens weer realiseren dat de Schepper van hemel en aarde achter ons staat. Dat Hij het beste met ons voor heeft. En dat Hij ons wil leiden en zegenen. 

De vreugde van de Heer is mijn kracht. 

Ik hoop en bid dat het ook de jouwe wordt.