Verkering met een ongelovige, kan dat?

Je kunt absoluut verliefd worden op een ongelovige. ‘Ongelovig zijn’ staat namelijk niet gelijk aan slecht zijn een een losbandig leven leiden waarin iemand alles doet wat God verboden heeft. Ook ongelovigen kunnen heel goed zijn voor de mensen om hun heen, voor jou en voor de nood in deze wereld. Ze hoeven daarin helemaal niet zo heel veel te verschillen van een christen. Je kunt jezelf dus afvragen of verkering met een ongelovige dus echt zo slecht is… Daar gaan we over nadenken!

Voordat ik verder op dit thema, wil ik eerst een vraag aan jou stellen: wat is je doel van een relatie? Is je doel om echt bij elkaar te blijven? Om samen één te worden? Dan wordt je, zegt de Bijbel, één naar lichaam, ziel en geest. In een relatie verbind jij je lichamelijk (intimiteit), op het gebied van je ziel (je denken, wil en emoties), maar ook op het gebied van je geest (waar je keuzes maakt).

“Volgens de Bijbel is er in ieder persoon een ‘kracht’ werkzaam. Voor een ongelovige is dat ‘het vlees’, de natuur van de mens die je verleid tot zonde. Voor een gelovige is dat de Heilige Geest.”

Volgens de Bijbel (Romeinen 8:4-9 en Efeze 2:3) is er in ieder persoon een ‘kracht’ werkzaam. Voor een ongelovige is dat ‘het vlees’, de natuur van de mens die je verleid tot zonde. Voor een gelovige is dat de Heilige Geest. Beiden worden naar eigenlijk naar een andere kant getrokken. De ene naar de zonde, de ander naar heiligheid. Het is dus niet mogelijk om daarin een eenheid te vormen. Hierom waarschuwt Paulus ons ook tegen een relatie met een ongelovige: “Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?” (2 Kor.6:14-15)

“In de tijd van de Bijbel werd een touw gemaakt door twee of drie dunne koorden in elkaar te draaien. Hoe meer koorden je gebruikte, des te sterker het nieuwe touw werd.”

Een drievoudig snoer

Een ander punt wat de Bijbel maakt is de kwetsbaarheid van je huwelijk. De Bijbel waarschuwt hiervoor door het een huwelijk te vergelijken met een touw. “Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.” (Prediker 4:12b) In de tijd van de Bijbel werd een touw gemaakt door twee of drie dunne koorden in elkaar te draaien. Hoe meer koorden je gebruikte, des te sterker het nieuwe touw werd. Als een van beide huwelijkspartners niet gelooft, kan het derde koord niet in het touw gevlochten worden, dat maakt het touw – je huwelijk – kwetsbaarder. 

Conclusie: Een relatie in Bijbels perspectief is erop gericht om steeds meer naar elkaar toe te groeien en uiteindelijk een eenheid te vormen. Dit is zo intiem en intens dat Paulus het ‘aardse huwelijk’ gebruikt als vergelijking met de relatie van de kerk met Jezus, een huwelijk tussen het Lichaam van Christus (Bruid) met de Bruidegom (Jezus). Check Efeze 5 maar eens!

“Iets wat heilig is, moet je niet vermengen met wat onheilig is.”

Maar kan een relatie niet gebruikt worden om iemand tot de Heer te leiden?

In je relaties, vriendschappen en andere contacten kun je je tijd gebruiken om iemand de liefde van Jezus te laten zien. Maar toch wil ik je het advies meegeven om geen intieme relatie aan te gaan met iemand die niet gelooft. Wat ik namelijk veel zie is dat een ongelovige die dol verliefd is, snel zegt ‘open te staan voor God’. Soms is dat echt zo, maar vaak zegt en beleefd de vriend(in) dit omdat hij of zij van jou houdt. En als na twee jaar verkering blijkt dat je vriend(in) toch niet tot geloof is gekomen, wordt je relatie ingewikkeld: zou je dan alsnog een punt achter je relatie willen zetten?

Hierboven noemde we de tekst uit 2 Korinthe 6. Hierin geeft Paulus een aantal voorbeelden waarin duidelijk is dat je iets wat heilig is niet moet vermengen met iets wat onheilig is. Dit stelde God al in toen het volk Israël het hun beloofde land introk (Deut. 7). De ongelovigen zouden de Israëlieten ‘besmetten’ met hun zondige levenswandel. Ze zouden wat heilig was onheilig maken. Dat is wat er vaak ook gebeurd in relaties waarin de ene partner gelovig is en de ander niet. De ongelovige partner zal de christen verder van God weg trekken. Grote kans dat de ongelovige jou op een gegeven moment gaat belemmeren in jouw geloofsleven en wandel met Jezus…

Hoe maak je deze keuze nu?

Dit is een vet moeilijke en ingrijpende keuze. Daarom vragen we je om dit niet alleen te doen. Leg de situatie boven alles bij God neer en vraag de Heilige Geest om je te leiden.

Wil je meer over dit thema weten? Misschien is het dan tof voor je om de Transformed Chapel dienst ‘Toxic‘ te bekijken.