Welk effect heeft Jezus’ dood op ons leven vandaag? Deel 3: Transformatie

In de eerste twee artikelen over verzoening door het kruis, bespraken we hoe het kruis voldoening bracht voor de straf op de zonde. Ook doken we in de betekenis van de overwinning door het kruis. Het waren twee visies die een verzoeningsproces beschreven dat volledig buiten de mens omgaat. Dit derde model echter, beschrijft hoe de mens betrokken wordt in het verlossingswerk van het kruis: de verzoening vindt plaats in de bekering van de mens, die het resultaat is van Jezus’ werk. Vandaag hebben we het over ‘verzoening door omvorming’: Jezus beïnvloedt de mens in zijn gedrag door Zijn goede voorbeeld.

Lees verder op de site van Revive.nl.