Welke betekenis heeft Jezus’ dood voor ons leven vandaag? Deel 2: overwinning

In het vorige artikel heb ik beschreven hoe Jezus’ dood herstel bracht in de relatie tussen God en de mens. Ik legde uit wat het betekent dat Jezus ‘verzoening door voldoening’ bracht; wat de impact was van Jezus’ dood aan het kruis; en wat de zo vaak ontweken begrippen ‘schuld’, ‘toorn’ en ‘straf’ met Jezus’ kruisdood te maken hebben. In dit artikel ga ik in op het thema ‘verzoening door overwinning’. Ik bespreek hoe Jezus’ sterven te maken heeft met onze bevrijding, waarom Jezus de macht heeft over alle andere machten en hoe Jezus ons als losprijs vrijkocht uit de macht van de duisternis.

Lees verder op de site van Revive NL …